Нумерологична диагностика за 2023г.

НУМЕРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ЗА 2023г.

2023г. ще бъде година с път на живота 7 ( 2+0+2+3=7).

В записът на 2023г. се съдържат числата 0, 2 и 3, които дават следната характеристика :

0-та налага проявата на свободна воля и индивидуален избор, които ще бъдат решаващи в 25% от ситуациите.

2-та активира дуално поведение, двойственост, делене, спорове, конфликти, манипулации. Акцентът ще е върху търговията, обмена, толерантността и изгодата.

3-та дава намиране на надежда, мир, хармония въпреки всичко. Успехът и късмета ще работят в 35% от ситуациите. Важно е да има адекватност към случващото се за да има отклик от съдбата.

Общият сбор на всички числа показва резултат 7. Година за еволюционен скок, развитие, разширение на човешкото съзнание, възможност за бъдещето, промяна в пазарите, борсата. Човечеството е поставено на големи изпитания и проверка относно вяра, духовност, качество на живот и ценностна система.

Програмата на годината активира голям напредък в областта на наука, високи технологии, образование, екология, изкуство, култура. Времето се забързва. Очаква се увеличение на цените.

Годината започва със следните числа:

  • 1 януари-ден с път на живота 9.
  • 2 януари-ден с път на живота 1.
  • 3 януари-ден с път на живота 2.

9+1+2=12(1+2= редукция 3)

Материална година, в която ще има възможност да завършим с дългосрочни усилия и проблем. Приключва партньорства, отношения в личен и бизнес план. Човечеството търси посоката, далечното развитие и перспектива. Важно е духовното. Водачеството на света ще бъде поето от духовните хора, които да посочат вярната посока на хората и да ги подготвят за това, което предстои. Вибрациите на Земята се покачват, предстои масово пробуждане на съзнанието. Хората преосмислят стремежите си, посоката и целите. Принципите се подменят. Всичко важно ще се случва чрез движение, учене и международни пътувания. Активира се потребност от нови знания, учение, разходки и съзерцаване на природата. Очакват се големи открития в науката и технологичните изобретения.

2023г. е последната добра година от подготвителния цикъл за човечеството. Тя се явява проверка от Бог, дали сме готови за това което предстои през 2024г.  2025г. е по-страшна от предходната. Явява се като затишие пред буря. През нея ще ни се даде възможност за последно да се подготвим за това, което идва през 2026-та. Тя ще се яви първата от четирите Апокалиптични години описани в библията.

За България и българите 2023-та година ще бъде период на несоциалност, наложително минимализиране на животa, обедняване. Налага се да се съхраняват наличните ресурси, пари и имане за по-тежки дни. За държавност и стабилизиране на политическата обстановка не може да се говори. Най-добрите решения за България може да се реализират само през юни и август. Всеки се спасява чрез самоизолация, информираност и ум. Годината ни се дава лично на нас, за да простим на себе си и близките. Да се помилваме взаимно. Най-негативни за страната са месеците март и декември. Най-лъжовни и неефективни-април и септември. През останалите месеци ни се дава възможност да действаме адекватно и да подобрявааме нещата. Според това кое важно събитие, в кой от месеците се пада, можем да направим извод за последиците му.

Най-важното е да не губите самосъзнанието, което българинът притежава. Задължително е в тези времена да разчитате повече на себе си, отколкото на другите. Бъдете практични и не искайте повече от колкото ви е необходимо. Знайте, че тази година е най-важното сито, което подсигурява бъдещо оцеляване. Бъдеще на друга енергийна вибрация, ниво на съзнание и реалност.

Благословена и летяща 2023г.

Успех и лесна трансформация ви желая!

Сега повече от всякога важи максимата ,,С Бога напред“.

Летете напред с вяра и любов!

Ваша ЕА

Tags: No tags

Comments are closed.