Нумерологична прогноза за петък, 23.12.2022 г. = 5 ДПЖ (дневен път на живота)

Дневно предназначение: Активен ден, в който може да получите обществена помощ и протекция за да разрешите въпрос свързан с институции.

Дневната карта активира успешни командировки и пътувания, социални изяви, добро дистрибуторство и разпространение. Аспектът дава възможности за много срещи, получаване на популярност, известност и публични успехи. 

Моментът е подходящ за организиране на дейност и благотворителност. Спазвайте правилата и действайте екипно. В работата успехът  ви е сигурен, стига да се съобразите с мнението на колектива и да разпределите честно задачите.

Основна цифрова характеристика – 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9.

Ден за женитба и узаконяване на документи.

Часова характеристика: 

  • 6.00 – 12.00 ч. – Сутринта започва с движение, срещи и социални активности. 
  • 12.00 – 18.00 ч. – През обедните часове се активират страстите и емоциите.
  • 18.00 – 00.00 ч. – Вечерта ще е социална, с добри възможности за изява и пътувания. 

Послание от числата: Казвам „ДА“ на живота и той ми казва „ДА“!

Tags: No tags

Comments are closed.