Разшифроване на посланията | Комбинации съдържащи 3

Комбинации съдържащи 3


Комбинации 3 и 1, например 311 или 313 – Духовните учители работя с вас върху процесите на вашите мисли. По различни начини те се грижат за вас в качеството си на архангели / наставници, обучаващи ви на древната истина, свързана с проявлението. Те ви изпращат енергия, за да ви предпазят от разочарования и насърчение, за да останете съсредоточени върху истинските цели на вашата душа. Освен това Духовните учители могат да ви съветват, напътстват, да ви помогнат да откриете смисъла във вашия живот. Главното, на което те ни учат е, че всяко творение започва на ниво мисли и идеи. Помолете ги да ви помогнат с мъдрост във вашите избори.


Комбинации 3 и 2, например 322 или 332 – Духовните учители ви помагат да сътворите своите нови начинания и проекти. Дават ви знак, че споделят вашето вълнение и знаят, че всичко се случва за ваше добро. Тези учители виждат, че бъдещето ви вече е гарантирано да бъде изпълнено с щастието, което търсите. Насладете се на тази нова фаза от живота си!


Комбинации 3 и 4, например 334 или 344 – Имате възможност да получите много помощ в даден момент! Както Духовните учители, така и Ангелите са с вас, за да ви помагат, напътстват и обичат. Протегнете се към тях, както са протегнати към вас.


Комбинации 3 и 5, например 353 или 335 –  Духовните учители искат да ви подготвят за голяма и неизбежна промяна в живота ви. Те искат да знаете, че ви държат ръката ви по време на тази промяна и че всичко ще бъде наред. Приемете промяната и потърсете благословията в нея.
 
Комбинации 3 и 6, например 363 или 336 – Вашите Духовни учители ви помага с онази, част, която ви е нужна за Божествената цел на вашия живот. Независимо дали става дума за пари за обучение или условие за вашето преподаване или лечение, Учителите работят над това, за да ви го дадат. Те искат да знаете, че заслужавате тази помощ, за да можете да я предадете на другите.


Комбинации 3 и 7, като например 377 или 373 – Духовните учители са щастливи. Те не само виждат истинската ви вътрешна божественост, но също така одобряват пътя, който сте избрали. Те искат да знаете, че сте достойни за щастие, нека потече поток от свято блаженство, който идва с вашето божествено наследство и избрания път.


Комбинации 3 и 8, например 338 или 383 – “Продължавайте да се движите”, Учителите ви го казват. Увеличете енергията и фокуса на вашите мисли и чувства. Възстановете своя мироглед с познание за вашето единство с Бога, с всички и целия живот. 


Комбинации 3 и 9, например 393 или 339 – Това сериозно послание идва, за да освободи тези ситуации във вашия живот, които не са завършени или които отклоняват от целите ви.
Не си правете илюзии и не се дръжте за тях само от страх. Знайте, че във всеки момент, някой се грижи за вас. Необходимо е да поддържате положителна гледна точка за себе си и своето бъдеще. Тази гледна точка е продиктувана от вашите емоции и преживявания затова помолете духовните учители да ви помогнат да подберете мислите си насочени към любовта


Комбинации 3 и 0, например 300 и 330 – Бог и Духовните учители се опитват да привлекат вниманието ви, в по-голяма степен, във въпроса за изпълнението на Вашата Божествена задача. Не сте ли игнорирали наскоро някои сигнали? Ако е така, може да имате проблеми сега. Тази комбинация от числа е небесен метод, който ви предупреждава, че трябва да изпълнявате вашата роля в процеса на съвместно създаване. Това означава, че е необходимо да слушате и да следвате Божественото си напътствие в изпълнението на определени действия.

Tags: No tags

Comments are closed.