Нумерологичен анализ на прошката | ЕПИЦЕНТЪР

Направих това нумерологично изследване по случай Сирни заговезни – ден за прошка. През целият ден навсякъде се пишеха и изричаха две думи: Прости!… Простено! Аз лично исках прошка и прощавах. Това ме накара да се замисля по-дълбоко върху значението и вибрацията на тези думи, и да изследвам нумерологичната им стойност.

Мислих, дали повечето от нас осъзнават дълбокия акт на прошка, включително и аз?… Или чисто и просто всеки ден изричаме слова, неосъзнавайки техния смисъл. Смятам, че през по-голямата част от ежедневието използваме думите, без дори да осъзнаваме какво казваме. Думите са живи също като нас, имат енергиен потенциал, носят сила, мощ, те са нашите ключове към една или друга врата.

Думите са Дар Божи, който въздейства директно върху подсъзнанието ни, чрез тях може да получим изцеление, но може и да си навлечем нещо нежелано. 


Върнете се мислено във вашия живот и ще видите как сте привличали щастие или беди чрез думите си. Подсъзнанието няма чувство за хумор. Приема всичко буквално. Спомнете си духът от вълшебната лампа на Аладин -,,Вашите желания са заповед за мен, Господарю. Хайде пожелайте си нещо, защото горя от желание да ви служа“…!

Хората се шегуват със себе си по един разрушителен начин, използват думи, без дори да се замислят за смисъла им, а подсъзнанието взема всичко на сериозно. Човек, който познава силата на думите, започва много да внимава, когато говори.

Пожелавам човеците да мислят предварително за смисъла на прошката, преди да я поискат… Аз лично го правя… и знайте, че да получите нужния резултат, е нужно да вложите намерение и душа, искрено, от цялото си сърце. 

Представям ви кратката си нумерологична диагностика на двете думи: Прости!…Простено! В съдържанието на думите откривам различни числови комбинации с различен път на живота. Всяка си има своето предназначение и роля. Дали това е случайно?

За мен – не. Те са двете половини на едно цяло. Ин и ян, минус и плюс, мъжко и женско начало, за да се слеят в едно, получавайки съвършенство. Оставям на вас да почувствате със сърцето си дали написаното ви докосва и намирате същия смисъл в него. Моята роля опира до там да разчета езика на числата. Другото оставям на вас.

Всяка буква отговаря на определено число. В думата ,,Прости“ се съдържат числата 7(П), 8(Р), 6(О), 9(С), 1(Т), 9(И). Когато съберем всички числа, получаваме общ сбор 40. Редуцирано до едноцифрено число е равно на 4-ри. 

Пример: 7+8+6+9+1+9=40=4 

Полученият резултат показва пътя на живота на думата. Според него думата е свързана със преживяване на страдание, мъка, тъга, стрес, за да започне начало на лечение, да намерим начин да се справим със собствени сили, да разрешим проблемите си, ако трябва да плачем, за да се пречистим, но накрая да се освободим.

Четворката провокира сам човек да си помогне, да се смили над себе си, да се приеме и обикне такъв, какъвто е, за да се излекува. Това може да стане чрез приемане, молба, молитва или любов.

Първата буква в думата е :

П=7 -привлича осъзнаване, осмисляне , преосмисляне, духовност. С две думи : Започва процес на размисъл, да си обясня и осъзная, защо ми е нужно да поискам прошка.

Втора буква:

Р=8- изисква да премина през преживяване на прошка, обети, обещания свързани със семейството, за да стана по-мъдър и стабилен.

Третата буква:

О=6- правя това преминавайки през емоция , страст, клюки, интриги, изненади , за да стигна до любовта.

Четвърта буква:

С=9- всичко това ми се случва за да ме накара да мисля повече и да се разделя със старото, ненужно натрупано в мен. Да съм винаги в кондиция за да имам сили да издържа вървейки по пътя.

Пета буква:

Т=1-преживявайки това ще имам шанс за ново начало, по-нов начин за да сътворя реалността която желая. Чрез прошката гласът ми ще се чува пред Бог, аз ще се приема и ще продължа напред обновен.

 Шеста буква:

И=9 – И ако накрая съм бил достатъчно искрен и смирен , въпреки изпитанията , раздялата и загубите, аз ще получа ,, Заслужена Победа“ сиреч милост, ще ми бъде простено..

До тук добре. Надявам се да сте усетили енергията. Нека сега да разгледаме, какво плучаваме като енергиен потенциал, когато получим прошка и грешките ни бъдат опростени.

В думата ,,Простено“ е закодиран дълбокия смисъл на човешката еволюция. Представете си колко целебно и вълнуващо може да бъде това.

Давайки прошка, ние сме в състояние на лечител. Лекуваме карма (причинно следствени връзки), прекъсваме стари процеси , обети, обещания,остарели събития за много животи назад. Аз лично когато осъзнах това се почувствах свободна, и съвсем съзнателно започнах да прощавам и да се освобождавам от всяко старо и ненужно чувство.. Това е вълшебство. Един добър начин да излекуваме кармата си.

Затова винаги прощавайте първо на себе си. Всичко е във ваши ръце. Не чакайте някой друг да ви прости. Той може да го направи, но може и да не е подготвен за това. Но ако вие сте готов и го желаете, това е напълно достатъчно.

Първото, което ще разгледам във втората дума от моето нумерологично изследване е отново пътя на живота, който в случая е 3-и. Той ни показва смисъла, зародиша и предназначението на думата, какво се случва на енергийно ниво ,когато даваме прошка. След това ще разгледаме числата и техните комбинации за да разберем какви благословии ни се дават, първо на нас ,после на другия на когото прощаваме.

В ,,Простено“ се съдържат следните числа: 
П(7), Р(8), О(6), С(9),Т(1), Е(6), Н(5), О(6) = Път на живота -3.

Според пътя на живота 3-и, давайки прошка ние позволяваме на шанса и късмета да ни споходят отново. Освобождавайки се привличаме и попадаме в условия на нови възможности, шанс, разбирателство, уреждане и уют. Това ни позволява да намерим верния изход и да продължим напред. Когато кажем : Простено, моментално връщаме късмета при себе си. Тази дума –код е директна връзка между нас и Божието царство. Това ни осигурява закрила и нови шансове. 


Първата буква на думата ,,Простено“ отново е П=7

Прощавам ти заради вярата и висши духовни съображения, за да ти е за урок и като обица на ухото. Да не правиш повече същата грешка и да преосмислиш идеала си. По този начин и аз осмислям моя и създавам карма с положителен полюс ,така, че аз и ти вече да не преживеем същото изпитание.

Втора буква:

Р=8-Прощавайки ти аз освобождавам себе си и семейството си от кармични връзки свързани с тази ситуация. Ако го направя ще се почувствам по-стабилен, сигурен и мъдър. Това ще даде на мен и рода ми благословия за успех, сега и поколения напред.

Трета буква:


О=6- и когато премина през първите два процеса ще получа облекчение, радост и любов.

Четвърта буква:

С=9-така приключвам , прекъсвам , разделям се със стара карма и чрез интелигентност и добър ум успявам да наложа новата. 

Пета буква: 

Т=1- Творецът цени моето усилие и е готов да ми помага. Вече разрешава моята лична изява и просперитет. Дава възможност за развитие на индивидуалността ми и помага да сътворявам.

Шеста буква:

Е-6- така се отправям да постигна целите си влагайки творческия си потенциал…

Седма буква:-

Н=5-… правейки всичко от тук нататък по- правилата , за доброто на всички участващи в процеса, спазвайки етикета, нормата и морала. Давйки прошка намирам баланса в себе си, всичко започва да се случва точно така , както трябва, на време и на точното място….

Осма буква:

О=6 …Прошка давам за да сложа мярка на всички неща и изпитам процеса на посятото семе. Получавам нужните условия и среда за да завърша процеса. Това ще ме направи свободен. Аз разреших проблема и борбата от четирите ъгъла е премахната, за да достигна състояние на любов и благодарност. Очертавам страданието , страха и неволите в кръг за да ги излекувам и разтворя.

В заключение искам да кажа: Необходимо условие е да простите първо на себе си. Прощавайте всеки ден, не само на Сирни заговезни. Нужда от прошка и смирение имаме във всеки момент, когато се налага.

Земята е нашето чистилище. Тук сме за да се учим чрез законите на любовта! Целта не е нищо друго освен еволюция и разширение на съзнанието. Всичко друго е преходно средство помагащо пребиваването ни, но утихващо и ненужно в безкрайната шир.


Имам още размишления по темата. Очаквайте ги в книгата ми ,, Силата на Българския език“ . И още нещо от сърце: Този, който се съмнява в Създателя се съмнява в себе си. Затова няма и да може да прощава. Бог е милостив! Доверете се! Всички правим грешки.!Тук сме за да учим! Аз простих на себе си! Простете си и вие!

Източник: http://epicenter.bg/

Tags: No tags

Comments are closed.