Ангелска нумерология или начинът, по който ангелите общуват с хората.

Днес искам да споделя с вас абсолютно невероятния начин, по който ангелите общуват с хората. Разбира се, на тях въобще не им е лесно с нас. Случвало ли ви се е ваш близък да ходи по острието на ножа и вие да виждате това, но да не можете да го предупредите, просто защото не ви чува, как ще се почувствате ? Според мен това е кошмар! И нашите ангели са такива. Почукват ни през рамо, дават ни знаци, използват всички възможни средства, но ние просто  сме слепи за знаците. И така ангелският метод, който ще ви разкрия по-надолу е един от тях….

   Понеже абсолютно всичко във Вселената има своя числов израз – космически код, то цифрите са тези мощни носители на енергийно-информационни  вибрации. Всяка цифра сама по себе си има огромен смисъл/ значение, а комбинацията и последователността им са цели информационни кодове, които със своите вибрации всяка секунда въздействат на всичко наоколо, включително и на нас. За космическите кодове ще се спрем допълнително в отделна статия, тъй като това е цял склад за информация и темата изисква допълнително внимание. Тук ще ви представя таблица, в която съм декодирала някои комбинации от числа, която ще ви представя по етапно. 

   В последно време стана доста разпространено това да говорим за духовния свят, за общуване с Висшите учители или въобще обичайна практика е да повишаваме своята духовност. Съответно за повечето хора представената техника няма да е новост. Днес хората по-съзнателно се отнасят до всичко, което се случва, вслушват се във вътрешния си глас и са по-чувствителни към външни отговори. Точно тази техника може да се счита за един от тези отговори, на които си струва да се обърне внимание, за да се коригира курса на живот или просто да получитеодобрение Свише.

Tags: No tags

Comments are closed.